به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، جناب آقای نصیری‌مقدم در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، مدیران و سرپرستان موسسه‌ی ایثار، آقایان امانی، حسامی، کرمی، لواسانی، عابدینی و طاعتی به عنوان سرپرست معاونت اداری و پشتیبانی معارفه شده و جناب آقای فدوی، سرپرست پیشین این معاونت به سمت مشاور اجرایی مدیرعامل منصوب گردیدند. در این جلسه جناب آقای حجت‌اله امانی، مدیرعامل موسسه‌ی ایثار با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات جناب آقای نصیری‌مقدم در استان کرمان و مسئولیت‌های پیشینشان، علی‌الخصوص به واسطه‌ی تجربه‌هایی که در گذشته با همین سمت داشتند، اطمینان قلبی خود را بر موفقیت حتمی ایشان در مقام جدید، بیان نمودند.

جناب آقای نصیر‌ی‌مقدم پس از این جلسه با کارشناسان و کارکنان موسسه دیدار کرده و ضمن مطرح کردن و تمجید از روحیه‌ی تیمی بالای پرسنل ایثار، عنوان داشتند که امیدوارند به زودی زود روند تکاملی سریع‌تری را در جهت رویکردهای تعیین شده، برای رفاه تمامی جامعه‌ی معزز هدف شاهد باشند./ انتهای گزارش