موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه سیستان و بلوچستانموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه سیستان و بلوچستان
فراموشی رمز عبور ؟

مراکز درمانی و توانبخشی

مراکز درمانی و توانبخشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه سیستان و بلوچستان

توانبخشی ایثار موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه سیستان و بلوچستان
0 نقد و بررسی

درمانگاه شاهد با کادری از بهترین‌های شهر، دارای درمانگاه عمومی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینائی سنجی و دارای پیشرفته‌ترین تجهیزات آب درمانی؛ هیدروتراپی و فیزیوتراپی در زاهدان د رحال فعالیت است.

حدود قیمت0.000ت انتخاب